Rychlé kontakty

+420 735 614 746

Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Dotace plus s.r.o., Petýrkova 1996/36, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 042 04 280

Kontaktní údaje

Pro jakékoliv dotazy či požadavky spojené se zpracování vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 735 614 746 nebo na e-mailu: sales@machinemaster.eu

Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, za účelem plnění smlouvy, zákonné povinnosti či vámi uděleného souhlasu. Plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Vaše práva

 • Právo požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • Právo požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • Právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • Právo požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů (právo být zapomenut); výmaz bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení,
 • Právo odhlásit se ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení,
 • Právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
 • Poskytování služeb, plnění smlouvy
  vaše osobní údaje (e-mail, jméno, telefon) potřebujeme k zajištění služby (např. inzerce)
 • Vedení účetnictví
  jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů
 • Zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využíváme za účelem zasílání bezplatného newsletteru s nabídkou použitých strojů a strojů určených pro garanci budoucí koupě, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Váš souhlas můžete odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Kromě plnění zákonných povinností nebudou bez vašeho souhlasu vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.